Startsida

Sveriges Segelfartygsförening, SSF

Sveriges Segelfartygsförening verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.

Sveriges Segelfartygsförening (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem. Föreningen består dels av enskilda medlemmar – ca 800 personer vid årsskiftet 2004-2005, dels av fartyg som representeras av s.k. fartygsombud.